Ons privacybeleid toegelicht en inzichtelijk voor u!

PRIVACYBELEID VDC

1. Algemeen
Dit is het privacybeleid van Voertuig Documentatie Centrum B.V., gevestigd te Arnhem aan de Overmaat 42 (6831 AJ), alsmede alle aan haar gelieerde (groeps)vennootschappen (hierna: VDC). In dit beleid treft u alle informatie aan over de persoonsgegevens die VDC verzamelt, verwerkt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt.

VDC is verantwoordelijk voor de in dit beleid genoemde verwerkingen van persoonsgegevens.

Op onze website staan ook links aan naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via deze websites. Dit privacybeleid is ook niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij?
Indien u contact met ons opneemt, kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:
− bedrijfsnaam en gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);
− NAW-gegevens, nationaliteit, geboortedatum en plaats en geslacht;
− Contactgegevens, waaronder e-mailadressen, postadressen en telefoonnummers;
− IP-adres(sen);
− Financiële gegevens, bankgegevens en BTW-nummers;
− Kentekens of andere voertuiggegevens;
− Alle andere persoonsgegevens die op U betrekking hebben en die wij van u of van anderen verkrijgen in verband met de hierna genoemde doeleinden en gronden.

3. Doeleinden en gronden voor het verwerken van uw gegevens
VDC gebruikt de gegevens die zijn verzamelt en verwerkt hoofdzakelijk voor de navolgende doeleinden:
− Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
− voor het verwerken, factureren en afhandelen van overeenkomsten
− voor het onderhouden van de relatie met onze klanten
− voor marketingactiviteiten van VDC, het verzenden van nieuwsbrieven en de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten;
− voor het openen en onderhouden van uw account;
− Voor het verkrijgen van informatie over het gebruik van onze website en tevredenheid van onze cliënten en het verbeteren van onze dienstverlening;
− Voor het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen.

Onderstaand wordt verder uitgelegd op welke manieren de verwerking van gegevens door VDC plaats vindt.

De juridische grondslagen voor de verwerking van Uw persoonsgegevens bestaan in ieder geval uit het uitvoeren van overeenkomsten en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast is er in bepaalde gevallen, zoals bij de verzending van nieuwsbrieven, verwerking op grond van Uw toestemming, terwijl bovendien geldt dat wij uw persoonsgegevens ook kunnen verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang.

4. Cookies
VDC maakt op haar website gebruik van cookies en overige technieken zoals JavaScript en web beacons. Die technieken worden toegepast om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en uw gebruiksmogelijkheden te verbeteren. Omdat wij het belangrijk vinden dat u weet hoe en waarom wij cookies en andere technieken (“cookies”) gebruiken, proberen wij u hieronder zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het gebruik en de werking daarvan.

De cookies dienen ervoor om ons informatie te geven die nuttig is voor onze activiteiten, maar ook om het gebruik van onze website door u gemakkelijker en persoonlijker te maken. De cookies zorgen er onder meer voor dat:
− Het gebruik van onze website voor u leuker en makkelijker wordt;
− Uw voorkeuren worden onthouden en u bij bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of hoeft invoeren;
− Het bestelproces op onze website voor u goed functioneert;
− VDC het gebruik van haar website kan controleren, beoordelen en zo mogelijk verbeteren;
− VDC u persoonlijke advertenties en aanbevelingen kan tonen op basis van uw interesses en klanthistorie;
− VDC kan herkennen welk apparaat u gebruikt als u onze website bezoekt;

VDC plaatst via haar website eigen cookies, maar er kunnen ook cookies van derden partijen worden geplaatst. Het kan zijn dat dit gebeurd zonder onze toestemming. In zo’n geval is ons privacybeleid daar niet op van toepassing. Mocht u twijfelen of een cookie wel door VDC of met toestemming van VDC is geplaatst, zouden wij het op prijs stellen als u ons hierover informeert.

Wat voor cookies worden gebruikt?
− Functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert. Deze functionele cookies worden onder meer toegepast bij het winkelwagentje en afrekenen.
− Analytische cookies: met deze cookies verzamelt VDC met behulp van derden gegevens over het gebruik van onze webwinkel door de gebruikers (zoals hoeveel bezoekers, hoe lang bleven ze, wat werd bekeken). Door websitegebruik te meten kunnen we onze webwinkel blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. VDC maakt daarbij gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers haar website gebruiken. Middels een geplaatst cookie gebruiken wij deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven en wij hebben geen toestemming gegeven om de gegevens met Google te delen. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Cookies blokkeren of verwijderen
U kunt cookies steeds zelf blokkeren en verwijderen via de instellingen van uw internetbrowser. U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Als u de cookies in uw browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het gebruik van websites.

5. Rechten van betrokkenen
Iedereen waarmee VDC een relatie heeft, heeft het recht om zijn persoonsgegevens bij VDC in te zien. Indien die persoonsgegevens feitelijke onjuistheden bevatten, kan schriftelijk worden gevraagd om de gegevens te corrigeren. U bent daarnaast gerechtigd om te vragen om uw persoonsgegevens, (deels) niet meer te verwerken, deze te laten verwijderen of te laten overdragen aan een andere partij.

De bovenstaande verzoeken kunnen worden gedaan bij de onder de contactgegevens genoemde persoon, via j.chen@vdcnederland.nl. VDC zal u in alle gevallen uw identiteit verifiëren en zal daarna binnen 4 weken op u vraag of verzoek reageren. VDC kan u verzoek om gegevens te verwijderen geheel of gedeeltelijk weigeren indien zij er een gerechtvaardigd belang bij heeft dat die gegevens nog worden bewaard, of indien VDC daartoe op grond van een wettelijke verplichting nog gehouden is.

6. Met wie delen wij uw gegevens?
VDC kan voor de verwerking van gegevens derden inschakelen. In dat geval worden gegevens ook met die betreffende derden gedeeld. Er worden niet meer gegevens gedeeld dan noodzakelijk en tussen partijen worden afspraken gemaakt ter bescherming van de persoonsgegevens. Wij kunnen onder omstandigheden en op verzoek van een bevoegde autoriteit verplicht zijn uw gegevens te delen met politie, justitie, toezichthouders en de Belastingdienst. Ook kan een rechter VDC bevelen gegevens te overleggen.

7. Beveiliging en bewaartermijnen
VDC gebruikt en bewaart de aan haar verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor zover dienstbaar aan de uitvoering van de bovengenoemde doeleinden, en niet langer dan daarvoor nuttig of vereist is. In alle gevallen kan het zo zijn dat VDC eventuele wettelijke verplichtingen of gerechtvaardigde belangen heeft die maken dat gegevens toch langer worden bewaard door VDC.

De bewaartermijn van de accountgegevens is in principe voor onbepaalde tijd. Je kunt zelf het account verwijderen indien je daar niet langer gebruik van wil maken. Je kunt de gegevens in het account ook zelf wijzigen of verwijderen.

VDC zorgt voor passende technische en organisatorische beveiliging van de persoonsgegevens om de kans op onrechtmatige verwerking zo klein mogelijk te maken.

8. Contactgegevens
Uw gegevens worden verzameld en verwerkt door VDC. Vragen en verzoeken over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u richten aan: VDC, de heer Justin Chen, justin.chen@vdcnederland.eu.

9. Aanpassen privacybeleid
VDC behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar privacybeleid aan te passen. Dat kan zowel het gevolg zijn van veranderingen als ontwikkelingen in de relevante wet- en regelgeving, maar ook in keuzes van VDC of technische vernieuwing. Aanpassingen in deze verklaring zullen steeds op deze website worden gepubliceerd. Neem ons beleid dus regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. In het beleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op: 25 mei 2018